Tin công nghệ

Trang chủ > Tin tức và sự kiện > Tin công nghệ > Các dịch vụ xử lý dữ liệu được thực hiện như thế nào ?

Các dịch vụ xử lý dữ liệu được thực hiện như thế nào ?

1 Tháng Mười 2021

Có nhiều phương pháp và dịch vụ xử lý dữ liệu cho một mục đích kinh doanh cụ thể. Nhìn chung, có nhiều lĩnh vực phổ biến trong các dịch vụ nhập dữ liệu như nhập dữ liệu tài chính và kế toán, nhập dữ liệu nhân sự, nhập dữ liệu tài liệu cho mục đích DMS, ERP và CRM (Harboe & Dalen, 2020).

TỔNG QUAN:

Các dịch vụ xử lý dữ liệu được thực hiện như thế nào ?

Các dịch vụ xử lý dữ liệu được thực hiện như thế nào ?

Hơn nữa, một phần từ các hoạt động đó, còn có các loại dữ liệu đầu vào và kỹ năng khác để phát triển các mẫu cụ thể như dịch vụ gán nhãn dữ liệu hình ảnh, dịch vụ gán thẻ giọng nói hoặc dịch vụ dán nhãn hình ảnh. Ở Việt Nam, việc gán nhãn dữ liệu và gán nhãn ảnh ngày càng trở nên phổ biến hơn kể nhờ vào việc gia công phần mềm và máy học của người Việt Nam.

Các dịch vụ xử lý dữ liệu được thực hiện như thế nào ?

Các dịch vụ xử lý dữ liệu được thực hiện như thế nào ?

Mặt khác, sự phát triển của Số hóa dữ liệu đã làm gia tăng sự thống trị của xử lý Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy (Machine learning). Do đó, đây là lý do tại sao FSI-BPO đã xây dựng và phát triển dịch vụ hỗ trợ dựa trên AI và Học Máy. Việc xây dựng này không chỉ nhằm phát triển nguồn đầu vào máy móc có chất lượng, giá tốt mà còn tạo ra môi trường an toàn, lành mạnh cho xã hội.

Tại FSI-BPO. có một số thử nghiệm thủ công được thực hiện bởi các chuyên gia và người kiểm tra có kinh nghiệm, cùng với các dịch vụ kiểm thử phần mềm thủ công.

NHỮNG DỊCH VỤ FSI-BPO CUNG CẤP: