Tin FSI

Trang chủ > Tin tức và sự kiện > Tin FSI > Dịch vụ gán nhãn dữ liệu 2D và 3D tại FSI-BPO

Dịch vụ gán nhãn dữ liệu 2D và 3D tại FSI-BPO

24 Tháng Chín 2021

Dịch vụ gán nhãn dữ liệu hình ảnh, cái mà gán dữ liệu với nhiều lớp, các giải pháp gán nhãn thường tốn chi phí cao đối với các bộ dữ liệu khổng lồ hoặc kết quả chất lượng thấp. Do đó, nhiều doanh nghiệp hoặc cá nhân hướng tới việc phát triển phương pháp gán nhãn có hiệu quả về chi phí và đầu ra chất lượng cao. Do đó, FSI-BPO có nhiều quy tắc khác nhau để giải quyết vấn đề này.

Bên cạnh đó, khối lượng công việc lớn và áp lực về tiến độ dự án cũng khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn. Cần nhấn mạnh rằng những rủi ro tiềm ẩn và chi phí phát sinh liên quan đến nhân công tăng lên, và doanh nghiệp cần có các giải pháp chiến lược và cấp bách để duy trì mô hình kinh doanh cũng như đạt được các yêu cầu của dự án.

Dịch vụ gán nhãn dữ liệu 2D và 3D tại FSI-BPO

Dịch vụ gán nhãn dữ liệu 2D và 3D tại FSI-BPO

DỊCH VỤ GÁN NHÃN TẠI FSI-BPO

Như đã được đề cập về quá trình của gán nhãn dữ liệu tại FSI-BPO, mặc dù có nhiều quy trình ở Việt Nam có thể đạt được các tiêu chuẩn về gán nhãn dữ liệu hoặc chú thích dữ liệu, nhưng FSI-BPO đã phát triển một chiến lược hiệu quả và nhiều đội có thể kiểm tra chéo và nâng cấp các mô hình mới của nhiều loại dự án.

Có nhiều dịch vụ ghi nhãn dữ liệu khác nhau tại FSI-BPO từ video, hình ảnh đến âm thanh hoặc văn bản.

DỊCH VỤ GÁN NHÃN TỪ LOẠI (POS tagging service)

Dịch vụ gán nhãn từ loại là một phần được phân tích ngữ nghĩa trong Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Jamilu et al., 2021). Các phương pháp tiếp cận Máy học (ML) khác nhau đã mang lại hiệu suất khác nhau trong việc gắn thẻ POS, điều này chỉ ra vai trò quan trọng của phương pháp ML đối với hiệu suất của các trình gắn thẻ POS.

POS tagging services

POS tagging services

Nhà cung cấp dịch vụ BPO cần phải thừa nhận việc gán nhãn thực thể và có kinh nghiệm trong việc phát triển ý thức về mối liên hệ của các hoạt động đó. NER hoặc Nhận dạng thực thể được đặt tên nhằm mục đích xác định các thực thể được đặt tên trong một văn bản nhất định và phân loại chúng thành các loại thực thể miền được xác định trước như người, tổ chức, địa điểm (Nozza et al., 2021). Đặc biệt, FSI-BPO xác thực giả thuyết và xử lý rằng sựu hiện diện của các thực thể được đặt tên có thể nâng cao ý nghĩa ngữ nghĩa của không gian đặc trưng, được sử dụng để thể hiện sự thích ứng từ nguồn sang miền được gán mục tiêu.

DỊCH VỤ GÁN NHÃN HÌNH ẢNH

FSI-BPO thừa nhận việc nâng cao nhận thức vềcác thông số của mạng lưới kết nối lớn từ dữ liệu đào tạo tạo thành một vấn đề cơ bản trong khoa học hình ảnh, học máy và các lĩnh vực khác. Kỹ thuật này là để hiểu các mạng lưới của việc gán nhãn hình ảnh và các luồng phân bổ tuyến tính, điều này cho phép thực hiện dễ dàng và kiểm soát tốt hơn các sai số.

Loại phổ biến khác là phân đoạn ngữ nghĩa 3D, có nhiều mục đích khác nhau của dịch vụ này như y tế, lái xe tự hành, … Về mặt y tế, phân đoạn hình ảnh y tế rất quan trọng để chẩn đoán bệnh và hỗ trợ hệ thống quyết định y tế (Nasser et al., 2021). Những tiến bộ gần đây trong kỹ thuật học sâu đang hỗ trợ việc phân đoạn, phân loại và xác định các mẫu hoặc cơ quan trong các ứng dụng y tế (Lundervold, 2019).

Gán nhãn y tế 3

Gán nhãn y tế 3

Về lái xe tự động, FSI-BPO thừa nhận việc thử nghiệm so sánh sự phát hiện phương tiện cho thấy hiệu suất và chất lượng phát hiện. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều vấn đề bảo mật đang chờ được giải quyết. Nguồn gốc của các vấn đề này xuất phát từ sự không đầy đủ, chẳng hạn như sai khớp và trường nhìn hạn chế (fov) làm tăng lỗi trong chú thích và không hoàn hảo, chẳng hạn như nhiễu quan sát của dữ liệu được thu thập bởi cảm biến hoặc từ độ không đảm bảo được đưa vào bởi dữ liệu xử lý chẳng hạn như thuộc tính hộp đen và hộp giới hạn của máy học.

Gán nhãn 2D của FSI-BPO

Gán nhãn 2D của FSI-BPO

Do đó, việc xử lý kiểm tra và thử nghiệm kép đóng một vai trò quan trọng trong tư vấn AI hoặc tư vấn học máy. Để đạt được sự chuyên nghiệp cho các nhà cung cấp dịch vụ phát triển AI / học máy (ML) chuyên nghiệp, nhằm nâng cao hơn nữa độ chính xác và độ tin cậy của hệ thống nhận thức, FSI-BPO đã phát triển một mô hình mạnh mẽ, bao gồm nhiều bước quan trọng và phản hồi như phát hiện lỗi, phát hiện quy trình làm việc và nhiều cấp độ kiểm tra chất lượng khác nhau.

GÁN NHÃN VIDEO

Có một số yếu tố quen thuộc giữa gán nhãn hình ảnh và gán nhãn video, vì các hoạt động được thực hiện trong hình ảnh bằng hình ảnh. Trên thực tế, các dịch vụ gắn thẻ video chuyên nghiệp cần xác định có bao nhiêu khung hình cần thiết mỗi giây cho một mục đích cụ thể của video.

Ví dụ: khối lượng khung hình trên giây cho bóng đá nhiều hơn nhiều so với việc đi bộ dành cho người đi bộ của CCTV. FSI-BPO luôn phân tích cho khách hàng trong mọi trường hợp và đưa ra các giải pháp tốt nhất cho việc học máy của họ.

Gán nhãn hình ảnh trong video bóng đá

Gán nhãn hình ảnh trong video bóng đá

Gán nhãn video CCTV

Gán nhãn video CCTV

Hơn nữa, về mặt nội suy, hệ thống yêu cầu một chuyên gia chú thích có kinh nghiệm và quản lý chất lượng để đảm bảo không tốn thời gian và chi phí cho khách hàng. Do đó, hệ thống theo dõi cũng như nâng cấp các hoạt động tự động đó đòi hỏi nhiều kỹ năng nghiệp vụ khác nhau.

NHỮNG DỊCH VỤ FSI-BPO CUNG CẤP: