Dịch vụ gán nhãn dữ liệu hình ảnh

Trang chủ >
Tin tức nổi bật
Việc gán nhãn hình ảnh hoặc gán chú thích dữ liệu bằng cách sử dụng trực quan để kiểm tra (giám sát) từng mẫu có thể tốn nhiều công sức (Kingma, D. P.et al, 2020). Trên thực tế, có nhiều giải pháp khác nhau cho các nhà phát triển AI. FSI-BPO cung cấp một nền tảng – một giải pháp được...