Dịch vụ gán nhãn

Trang chủ >
Tin tức nổi bật
Gán nhãn dữ liệu là quá trình gắn trường ý nghĩa cho các loại dữ liệu kỹ thuật số khác nhau như tệp âm thanh, văn bản, hình ảnh, video và nhiều nữa. Đó là một quá trình mất nhiều thời gian, vì nó liên quan đến sự tương tác của con người để có kết quả chính xác nhất. Cùng...