Dịch vụ outsourcing

Trang chủ >
Tin tức nổi bật
Thuê ngoài quy trình kinh doanh, thường được gọi là dịch vụ BPO đã có sự gia tăng đáng kể trong hai thập kỷ qua. Với lĩnh vực này, nhiều công ty khởi nghiệp đã mọc lên và góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế toàn châu Á. Thuê ngoài quy trình kinh doanh cung...