số hóa tài liệu

Trang chủ >
Tin tức nổi bật
Khi cuộc cách mạng 4.0 đang phát triển, các doanh nghiệp (DN) dù ở lĩnh vực nào, muốn phát triển và tồn tại thì không thể nào đứng ngoài cuộc được. Chuyển đổi số là bước ngoặt quan trọng đối với mỗi DN. Trong đó, số hóa tai liệu là điều kiện tiên quyết trong công cuộc này. Để...
10 Tháng Tám 2021
Dựa theo khảo sát từ 1,200 (DN) được Ban Nghiên Cứu phát triển...
6 Tháng Tám 2021
Chuyển đổi kỹ thuật số không có những dấu hiệu rõ ràng,...
4 Tháng Tám 2021
Trong khoảng nhiều năm trở lại đây, việc ứng dụng Số hóa tài...
1 Tháng Tám 2021
Đối với các công ty, việc tích hợp các công cụ kỹ...
1 Tháng Tám 2021
Số hóa tài liệu rất quan trọng trong công việc của chúng...